MENU
UtrechtsArchief-VenD-Lange-Viestraat-1s

Internationale Architectuur Biennale Rotterdam

Comments (0) News

UtrechtsArchief-VenD-Lange-Viestraat-1s

 

 

IABR–2016 is twee maanden lang platform voor debat over de toekomst van de stad in de next economy Internationale Architectuur Biennale Rotterdam opent op 23 april deuren voor zevende editie   In het weekend van 23 en 24 april lost de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR) het startschot voor IABR–2016–THE NEXT ECONOMY in de voormalige koffie opslag Fenixloods II op Rotterdam Katendrecht. De zevende editie van de IABR toont verbeeldingen van de stad in de next economy en nodigt iedereen uit om daarover actief te komen meedenken en meepraten. In het uitgebreid programma WHAT’S NEXT? bestaande uit conferenties, lezingen, workshops, ontmoetingen, brainstorms en debatten kunnen bezoekers deelnemen aan de discussie. De belangrijkste conclusies van elf weken kennisuitwisseling worden op zondag 3 juli in een publicatie en een slotdebat gedeeld met het publiek. De tentoonstelling van IABR—2016–THE NEXT ECONOMY laat een waaier aan mogelijke toekomsten zien: van radicale scenario’s voor de energietransitie tot voorbeelden van experimentele, coöperatieve gebiedsontwikkeling; en van megaprojecten op de Noordzee en in Afrika tot lokale initiatieven in Zuid-Amerika, China en Rotterdam. IABR-2016 is naast een tentoonstelling ook een werkruimte met een doorlopend programma. Het actuele programma is terug te vinden op de website. Tickets zijn nu al online te koop via de ticketshop. NEXT STEPS met RUIMTEVOLK Op dinsdag 26 april start Next Steps, een serie van zes dinsdagavonden waarin RUIMTEVOLK de vragen op scherp zet die de zoektocht naar de Next Economy opwerpt. Hoe gaan ontwerpers, bestuurders en professionals in wijk, stad, regio, land en wereld om met de thema’s die IABR–2016 aansnijdt: de energietransitie, de gezonde stad en de productieve stad? Hoe kunnen ontwerpers bijdragen aan minder ruimtelijke scheiding tussen kansarmen en winnaars, aan een meer inclusieve stad? Wat kan de bijdrage van ontwerp zijn aan een stedelijke economie die lokaal waarde toevoegt en circulair is?   NEXT TALKS Vanaf vrijdag 29 april verdiepen internationale sprekers iedere vrijdagmiddag in de Next Talks het debat over de stad in de Next Economy. De eerste gast op het programma is Mark Swilling (University of Stellenbosch en Sustainability Institute Cape Town), gastcurator van Urban Africa: What’s Next? Verder o.a. Francine Houben (architect, Mecanoo, Delft, curator van de 1e IABR), Keller Easterling (architect, Yale School of Architecture, Connecticut), Anab Jain (directeur Superflux), Jack Self (REAL Foundation, Londen; curator 2016 British Pavilion, Biennale van Venetië), Edgar Pieterse (directeur African Centre for Cities, University of Cape Town) en Oliver Wainwright (architectuurcriticus van The Guardian, Londen). NEXT SALONS In de Next Salons zoomt IABR-2016 hoofdcurator Maarten Hajer op vier zondagmiddagen in op actualiteiten die hun weerslag hebben op het debat over de Next Economy. Next Salon #1 vindt plaats op zondag 24 april en gaat in op de toegevoegde waarde van de informele economie. Gasten zijn onder meer Fernando de Mello Franco (architect, Wethouder Stadsontwikkeling van São Paulo en lid van het Curator Team van de 5e IABR: Making City), Kees Christiaanse (architect, professor aan de ETH Zürich en Curator van de 4e IABR: Open City) en Arbi Mazniku (locoburgemeester van Tirana, Albanië). In Next Salon #2 op 22 mei is Rijksbouwmeester Floris Alkemade de hoofdgast en gaat het over de vraag hoe we vluchtelingen, nu en in de toekomst, integreren in onze stedelijke economieën. Andere gasten zijn onder meer de architecten Merve Bedir, die veel met vluchtelingen werkt in Nederland en in Turkije, en Femke Bijlsma, medeoprichter van de Refugee Company. ATELIERPRESENTATIES EN CONFERENTIES Tijdens IABR–2016 worden in het auditorium en de werkruimtes conferenties en andere activiteiten georganiseerd door de IABR en haar partners. Op het programma staan onder meer de samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken georganiseerde conferentie Sustainable Urban Deltas in het kader van de bijeenkomst van de internationale Delta Coalitie; de lancering van de eerste Rotterdamse Resilience Strategy; de 20e Metrex Conferentie en een debat over Energie, Ruimte en Regio in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De uitkomsten van ruim twee jaar ontwerpend onderzoek in de IABR–Ateliers zijn niet alleen ankerpunten van de tentoonstelling, maar zijn ook onderwerp van debat. Vervolgstappen in Groningen, Utrecht, Rotterdam, Brussel en op de Noordzee worden verkend met overheid, bedrijfsleven en betrokkenen. NEXT OP ZUID Fenixloods II is niet alleen een aantrekkelijke thuisbasis voor IABR–2016, er komen in en rond Katendrecht ook veel opgaven samen waarmee Rotterdam de komende decennia te maken krijgt bij de transitie naar een Next Economy. Daarom ontwikkelde de IABR het programma Next op Zuid, samen met een brede lokale alliantie: de Afrikaanderwijk Coöperatie, Freehouse, het Verhalenhuis, Heijmans, AIR, Maassilo, DitIsZuid, De Rotterdam Tours, RAAF en anderen. De kennis van lokale partners en stakeholders wordt hier gekoppeld aan het internationale kennisnetwerk van de IABR. Next op Zuid bestaat uit onder meer lunchlezingen, presentaties, workshops en rondleidingen.   TICKETS EN NEXT COMMUNITY CARD Tickets voor IABR–2016–THE NEXT ECONOMY zijn vanaf 23 april verkrijgbaar bij de kassa in de Fenixloods II of via de online ticketshop. Voor het bezoek aan meerdere lezingen of debatten is er de IABR–Next Community Card. Deze biedt tot 10 juli onbeperkt toegang tot de tentoonstelling en het programma WHAT’S NEXT? Community Card houders krijgen tevens 15% korting op de catalogus en worden persoonlijk uitgenodigd voor het slotdebat op 3 juli 2016.   IABR–2016–THE NEXT ECONOMY In het weekend van 23 en 24 april 2016 lost de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR) het startschot voor haar zevende editie: IABR–2016–THE NEXT ECONOMY. Onder leiding van algemeen directeur George Brugmans en hoofdcurator Maarten Hajer stelt een internationaal Curator Team opnieuw de toekomst van de stad centraal, met als hoofdvraag: wat is de relatie tussen ruimtelijke vormgeving en de economie van morgen? IABR–2016 is tot en met 10 juli 2016 het platform voor creatieve coalities van ontwerpers, bestuurders, bedrijven, burgers en andere agents of change met nieuwe ideeën en verbeeldingen van de stad van de 21e eeuw. Op zondag 3 juli organiseert de IABR een groot slotdebat, waarin de belangrijkste conclusies van elf weken kennisuitwisseling gedeeld worden met het publiek.