MENU

gezondheidszorg
Tag Archive

gynaecoloog-oncoloog Cor de Kroon van het LUMC (foto LUMC)

6716

Tien jaar succesvolle strijd tegen baarmoederhalskanker met azijn

News

november 8, 2016

 

gynaecoloog-oncoloog Cor de Kroon van het LUMC (foto LUMC)

gynaecoloog-oncoloog Cor de Kroon van het LUMC (foto LUMC)

 

 

De Female Cancer Foundation viert haar tienjarig bestaan. De stichting is opgericht door prof. Lex Peters, gynaecoloog in het Leids Universitair Medisch Centrum, en zet zich in voor een wereld zonder baarmoederhalskanker. De resultaten zijn overweldigend, al is er nog veel werk te doen.

 

Elke twee minuten overlijdt ergens ter wereld een vrouw aan baarmoederhalskanker. Dat kunnen we ons in Nederland nog maar moeilijk voorstellen, want door ‘het uitstrijkje’ is de ziekte de laatste decennia enorm teruggedrongen. Schrijnend genoeg wonen 85% van de vrouwen die overlijden aan baarmoederhalskanker in een ontwikkelingsland, zonder toegang tot goede zorg. Vaak zijn dit (jonge) moeders die de spil van het gezin vormen. Wanneer zij wegvallen heeft dit grote gevolgen voor hun familie en de lokale economie van het dorp waar zij wonen. Onnodig, aangezien dit met beperkte middelen te voorkomen is.

 

De Female Cancer Foundation (FCF) bestrijdt deze armoede-gerelateerde ziekte al tien jaar succesvol met een relatief eenvoudige methode. Lex Peters ontwikkelde een eenvoudig en goedkoop programma om dit te doen, See & Treat: screenen met azijn en preventief behandelen met bevriezing (stikstof).

 

Inmiddels zijn miljoenen vrouwen in Bangladesh, de arme regio’s van Indonesië en meerdere Afrikaanse landen voorgelicht, duizenden zijn gescreend en indien nodig direct preventief behandeld. FCF zet in op een structurele verandering van de zorg in ontwikkelingslanden. Dat doet ze door lokale gezondheidsmedewerkers op te leiden. Alleen zo kan de droom van de oprichter verwezenlijkt worden: een wereld zonder baarmoederhalskanker.

 

GeheugenvanNederland

Read article

BrainDevelopment

3411

TU/e ontwikkelt EEG-chip voor thuis

News

februari 29, 2016

TU/e ontwikkelt EEG-chip voor thuis

STW-beurs voor onderzoeksproject TU/e met Kempenhaeghe, Donders Instituut en Radboud UMC

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) werkt aan een EEG-chip die bij epilepsie- en Parkinsonpatiënten 24/7 en buiten het ziekenhuis de hersenactiviteit kan registeren. Dankzij de voortdurende EEG-monitoring zijn acute symptomen, zoals een epileptische aanval, sneller in beeld en kan hier direct op worden ingespeeld, bijvoorbeeld met medicatie.

Nu moeten epilepsie- en Parkinsonpatiënten voor een EEG-onderzoek vaak naar het ziekenhuis of een specialistisch centrum. Bij een EEG (afkorting voor elektro-encefalogram) wordt met behulp van kleine elektroden op de huid de elektrische activiteit van de hersenen gemeten. Om patronen in de EEG-signalen te vinden die duiden op bijvoorbeeld een epileptische aanval moet gespecialiseerd personeel vaak langdurig naar het EEG kijken. Dat is erg duur en het vraagt een professionele omgeving in een ziekenhuis waar de patiënt naar toe moet reizen.

STW-beurs

Het project ‘BrainWave’ van de TU Eindhoven moet een draagbaar systeem opleveren waarmee men bij epilepsie- en Parkinsonpatiënten los van het ziekenhuis en 24/7 EEG-signalen kan analyseren. Zo heeft de patiënt minder last van hinderlijke apparatuur en kan hij comfortabeler en veiliger in zijn gewone levensomgeving verblijven. De basis voor het systeem vormt een chip die vier keer energiezuiniger is dan de huidige EEG-meetsystemen. Onlangs kende technologiestichting STW een beurs van 750.000 euro toe aan het project, waarin TU/e samenwerkt met Kempenhaeghe, expertisecentrum voor epilepsie, het Donders Instituut en het Radboud UMC in Nijmegen.

Direct ingrijpen

Door de voortdurende monitoring in het alledaagse leven kan dit handzame EEG-systeem de start van epileptische aanvallen en het zogeheten ‘freezing’ bij Parkinson – waarbij patiënten aan de grond genageld staan – detecteren in de hersenactiviteit en alarm slaan, ook bij de patiënt thuis. Zo kan direct worden ingegrepen, bijvoorbeeld met medicatie of het geven van een signaal aan de patiënt, en ondervinden patiënten hier minder hinder van. Vooral bij bepaalde epileptische aanvallen die op het oog niet als zodanig herkenbaar zijn kan dit systeem uitkomst bieden.

Intensive Care

Ook zien de onderzoekers mogelijkheden voor de chip op de Intensive Care in het ziekenhuis, waar regelmatig behoefte is aan langdurige EEG-bewaking. Nu ontbreekt de capaciteit om een grote groep patiënten langdurig te monitoren, maar de chip kan deze functie op zich nemen en op tijd waarschuwen wanneer zich bepaalde patronen voordoen in de hersenactiviteit.

Hieronder een film en meer over Parkinson op:http://www.kennislink.nl/publicaties/dossier-parkinson   

Meer over epilepsie: https://www.epilepsie.nl/over-epilepsie/pagina/4/wat-is-epilepsie/

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met TU/e-onderzoeker prof.dr. Henk Corporaal (H.Corporaal@tue.nl / 040 247 5462) of met TU/e-persvoorlichter Barry van der Meer (b.v.d.meer@tue.nl / 040 247 4061).

BrainDevelopment

foto: Universiteit van Oregon

Read article