MENU

parkinson
Tag Archive

BrainDevelopment

2672

TU/e ontwikkelt EEG-chip voor thuis

News

februari 29, 2016

TU/e ontwikkelt EEG-chip voor thuis

STW-beurs voor onderzoeksproject TU/e met Kempenhaeghe, Donders Instituut en Radboud UMC

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) werkt aan een EEG-chip die bij epilepsie- en Parkinsonpatiënten 24/7 en buiten het ziekenhuis de hersenactiviteit kan registeren. Dankzij de voortdurende EEG-monitoring zijn acute symptomen, zoals een epileptische aanval, sneller in beeld en kan hier direct op worden ingespeeld, bijvoorbeeld met medicatie.

Nu moeten epilepsie- en Parkinsonpatiënten voor een EEG-onderzoek vaak naar het ziekenhuis of een specialistisch centrum. Bij een EEG (afkorting voor elektro-encefalogram) wordt met behulp van kleine elektroden op de huid de elektrische activiteit van de hersenen gemeten. Om patronen in de EEG-signalen te vinden die duiden op bijvoorbeeld een epileptische aanval moet gespecialiseerd personeel vaak langdurig naar het EEG kijken. Dat is erg duur en het vraagt een professionele omgeving in een ziekenhuis waar de patiënt naar toe moet reizen.

STW-beurs

Het project ‘BrainWave’ van de TU Eindhoven moet een draagbaar systeem opleveren waarmee men bij epilepsie- en Parkinsonpatiënten los van het ziekenhuis en 24/7 EEG-signalen kan analyseren. Zo heeft de patiënt minder last van hinderlijke apparatuur en kan hij comfortabeler en veiliger in zijn gewone levensomgeving verblijven. De basis voor het systeem vormt een chip die vier keer energiezuiniger is dan de huidige EEG-meetsystemen. Onlangs kende technologiestichting STW een beurs van 750.000 euro toe aan het project, waarin TU/e samenwerkt met Kempenhaeghe, expertisecentrum voor epilepsie, het Donders Instituut en het Radboud UMC in Nijmegen.

Direct ingrijpen

Door de voortdurende monitoring in het alledaagse leven kan dit handzame EEG-systeem de start van epileptische aanvallen en het zogeheten ‘freezing’ bij Parkinson – waarbij patiënten aan de grond genageld staan – detecteren in de hersenactiviteit en alarm slaan, ook bij de patiënt thuis. Zo kan direct worden ingegrepen, bijvoorbeeld met medicatie of het geven van een signaal aan de patiënt, en ondervinden patiënten hier minder hinder van. Vooral bij bepaalde epileptische aanvallen die op het oog niet als zodanig herkenbaar zijn kan dit systeem uitkomst bieden.

Intensive Care

Ook zien de onderzoekers mogelijkheden voor de chip op de Intensive Care in het ziekenhuis, waar regelmatig behoefte is aan langdurige EEG-bewaking. Nu ontbreekt de capaciteit om een grote groep patiënten langdurig te monitoren, maar de chip kan deze functie op zich nemen en op tijd waarschuwen wanneer zich bepaalde patronen voordoen in de hersenactiviteit.

Hieronder een film en meer over Parkinson op:http://www.kennislink.nl/publicaties/dossier-parkinson   

Meer over epilepsie: https://www.epilepsie.nl/over-epilepsie/pagina/4/wat-is-epilepsie/

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met TU/e-onderzoeker prof.dr. Henk Corporaal (H.Corporaal@tue.nl / 040 247 5462) of met TU/e-persvoorlichter Barry van der Meer (b.v.d.meer@tue.nl / 040 247 4061).

BrainDevelopment

foto: Universiteit van Oregon

Read article