MENU

Tata Steel
Tag Archive

IMG_5563_Hisarna_hijsen nieuwe top 28092016

6001

Tata schaalt revolutionaire Hisarna-staalproductie op

News

september 30, 2016

IMG_5563_Hisarna_hijsen nieuwe top 28092016

Foto (rechtenvrij) van het ophijsen van een nieuw onderdeel voor de HIsarna pilot plant bij Tata Steel in IJmuiden.

Bij Tata Steel in IJmuiden wordt op dit moment druk gewerkt aan het vernieuwen van de HIsarna-installatie. HIsarna is een alternatieve technologie voor het maken van vloeibaar ruwijzer. Als de technologie succesvol kan worden ontwikkeld, kan in de toekomst staal worden gemaakt met minimaal 20% minder CO2-uitstoot en een 20% lager energiegebruik. De technologie is bij het staalbedrijf in IJmuiden bedacht en wordt ontwikkeld en getest in een speciale pilot plant op de site.  De vijfde test met HIsarna gaat in januari 2017 van start en zal een half jaar duren. Er is een investering mee gemoeid van 25 miljoen euro. Het HIsarna-project van Tata Steel is onlangs door het Ministerie van Economische Zaken genomineerd voor de titel van Nationaal Icoon, een prijs voor baanbrekende innovatieve technologieën.

 “De modificaties aan de installatie komen voort uit inzichten die zijn opgedaan tijdens de eerste vier proefperiodes”, aldus Koen Meijer, projectleider HIsarna bij Tata Steel. “We hebben aangetoond dat de technologie werkt. En we hebben in de HIsarna-installatie meerdere malen gedurende twee tot drie dagen ruwijzer geproduceerd en daar ook staal van gemaakt. De volgende stap is een half jaar durende testcampagne, die in januari van start gaat. We willen nu aantonen dat deze techniek ook gedurende een langere aaneengesloten periode ruwijzer kan produceren. Om een reëel alternatief voor het hoogovenproces te kunnen bieden is het noodzakelijk om te laten zien dat je ook deze installatie langdurig in een stabiel proces kunt bedrijven. Dat hopen we volgend jaar aan te tonen.”

Het belangrijkste verschil tussen HIsarna en het traditionele hoogovenproces is dat bij HIsarna de grondstoffen (ijzererts en metallurgische kolen) niet hoeven worden voorbewerkt, maar rechtstreeks in het reactorvat van HIsarna kunnen worden ingebracht. Dat scheelt een volledige processtap en levert een CO2-reductie én een energiebesparing van 20% op. Als daarnaast CO2 wordt afgevangen en opgeslagen kan de CO2-uitstoot met wel 80% worden gereduceerd.

De duurtest die in januari van start gaat wordt deels gesubsidieerd door de Europese Unie en de Nederlandse overheid.

Read article

Staalfabriek Shanghai2

2680

Chinese Staalbubble knapt: 50.000 ontslagen

News

maart 14, 2016

staalmeesters

Warmbandwalserij

 

De Europese staalindustrie heeft het zwaar en vraagt de Europese Commissie om maatregelen te nemen tegen de import van Chinees staal dat onder de kostprijs wordt verkocht omdat China door de vertragende economische groei kampt met overproductie. China treft echter ook maatregelen. Op Chinese schaal. Groot.

 

Peking (AFP) – Een van de grootste staalproducenten van China schrapt 50.000 banen. Het land worstelt met een overcapaciteit in de staalproductie terwijl de groei in ‘s werelds tweede economie vertraagt.
De aankondiging van Ma Guo Qiang, ceo van Wuhan Iron and Steel, is een grimmige illustratie van de uitdagingen waarvoor Peking staat om de economie te herstructureren en tegelijk sociale onrust te voorkomen.
Het bedrijf heeft op dit moment 80.000 werknemers, maar slechts 30.000 van hen zouden hun baan behouden, zei Ma in de marge van het Nationaal Volkscongres.
“Waarschijnlijk zullen 40,000 tot 50,000 mensen elder emplooi moeten vinden,” vertelde hij people.com.cn, een nieuwsportaal gerund door spreekbuis van de Communistische Parti, People’s Daily.
China’s economie kende vorig jaar het traagste groeitempo sinds een kwart eeuw en de vooruitzichten blijven somber. De regering verlaagde vorige week het verlagen zijn groeidoelstelling voor 2016 tot 6,5-7 procent, een daling van “ongeveer zeven procent”.
De autoriteiten geven prioriteit aan het verminderen van schulden, overcapaciteit en de voorraden bij hun streven om groei te handhaven en meer duurzaam te maken.
De overheid wil staalproductie met maximaal 150 miljoen ton per jaar terugbrengen binnen vijf jaar.
Maar veel productiecapaciteit is al stilgelegd. Wuhan Iron and Steel draait al op 70 tot 75 procent van de capaciteit, zei Ma.
Wereldstaalprijzen zijn ingestort door een wereldwijde overvloed en zowel de Verenigde Staten als de Europese Unie, wier eigen staalindustrie in diepe problemen zit, beschuldigen China dumping.
China’s minister van werkgelegenheid en sociale zaken schatte in februari dat 1,8 miljoen ontslagen vallen als gevolg van de herstructurering in de kolen- en staalindustrie, zonder daarbij een tijdschema te geven.
Dat vergroot de dreiging van massale werkloosheid en de mogelijkheid van sociale onrust.
Om dergelijke klappen op te vangen, zei de Chinese premier Li Keqiang, zal de centrale overheid 100 miljard yuan (15 miljard euro) in een werkgelegenheidsfonds storten de komende twee jaar.
Wuhan Iron and Steel ontstond uit de eerste grote staalfabriek van communistisch China die werd opgericht in 1958. Volgens de World Steel Association was het land in 2014 de vijfde grootste staalproducent ter wereld.
Ma heeft de afvloeiing van overtollige staalwerkers niet in de tijd gespecificeerd.
Hij zei dat oudere werknemers eerder met pensioen mogen, terwijl anderen wordt aangeboden functies elders te accepteren. Wie elders werk zoekt, krijgt daarvoor financiele ondersteuning.

 

staalfabriek Shanghai

Staalfabriek Shanghai

 

Bron: klik hier

 

 

Read article

Rotterdam Central Station

2629

Inzenden voor Nationale Staalprijs 2016

News

januari 18, 2016

Rotterdam Central StationInzending voor Nationale Staalprijs 2016 geopend

Vanaf vandaag kunnen projecten worden ingezonden voor deelname aan de Nationale Staalprijs 2016. De Nationale Staalprijs is de twee- jaarlijkse prijs van Bouwen met Staal, bestemd voor inspirerende toe- passingen van staal in de bouw.

Deelname aan de Nationale Staalprijs 2016 staat open voor projecten, zowel nieuwbouw als renovatie, die in 2015 of 2014 zijn opgeleverd of in gebruik genomen. Ook projecten in het buitenland kunnen mee- doen, indien minimaal twee projectpartners van Nederlandse komaf zijn. Inschrijven kan tót 1 mei 2016 op www.nationalestaalprijs.nl/inschrijven

Deelnemen is mogelijk in de categorieën: utiliteitsbouw, woningbouw, industriebouw, infrastructuur en karakteristieke stalen bouwdelen. Tot deze vijfde categorie behoren stalen gevels en daken, atria, luifels, trappen en openbaar kunstbezit.

Daarnaast kunnen inzenders aangeven of hun project(en) meedingen naar de categorie-overstijgende Nationale Duurzaamheidsprijs Staal. Deze prijs, in 2014 in het leven geroepen, is bestemd voor het project dat het beste scoort op milieuvriendelijkheid en duurzaamheid.

Meer informatie over de deelnamemogelijkheden en -voorwaarden is te vinden in het Reglement Nationale Staalprijs 2016.

Beoordeling

Alle inzendingen worden beoordeeld door een vakjury waarin verschil- lende belangrijke disciplines van de Nederlandse bouw zijn vertegen- woordigd. Net als in 2014 staat de jury onder voorzitterschap van ar- chitect Pi de Bruijn (Architekten Cie).

De jury kan in elk van de vijf deelnamecategorieën een of meerdere projecten nomineren voor een Nationale Staalprijs 2016. Daarnaast kan de jury een of meerdere nominaties Nationale Duurzaamheidsprijs Staal 2016 toekennen aan daartoe ingeschreven projecten.

Uit de genomineerden kiest de jury de winnaar(s) van de Nationale Staalprijs 2016 per deelnamecategorie en de winnaar(s) van de Natio- nale Duurzaamheidsprijs Staal 2016.

Bekendmaking

Direct na de jurering in juni 2016 maakt Bouwen met Staal de genomineerden bekend.
Bekendmaking van de prijswinnaars volgt op 13 oktober a.s., tijdens de Nationale Staalbouwdag 2016 in Amsterdam.

Winnaars 2014

De voorgaande editie van de Nationale Staalprijs leverde 6 winnaars op. Dat waren:

UTILITEITSBOUW: Station Rotterdam Centraal
INDUSTRIEBOUW: Bedrijfsgebouw Toyota Material Handling, Ede WONINGBOUW: Villa Kogelhof, Kamperland
INFRASTRUCTUUR: Verkeersbrug De Oversteek, Nijmegen
STALEN BOUWDELEN: Folly Het Elastisch Perspectief, Barendrecht NATIONALE DUURZAAMHEIDSPRIJS STAAL: Mobiele voetgangersbrug EventBridge, locatie-onafhankelijk

Aan de Nationale Staalprijs 2014 namen in totaal 102 projecten deel. Alle inzendingen zijn gedocumenteerd op www.nationalestaalprijs.nl/archief/2014

Voor meer informatie: www.nationalestaalprijs.nl

Bouwen met Staal is de landelijke organisatie voor het gebruik van staal in de bouw.

Read article